DODATKI dla TRS2004
czyli mała, ale rosnąca, kolekcja polskich dodatków do Trainz Railroad Simulator 2004

Licencja użytkownika (EULA)
  1. Pobranie któregokolwiek dodatku zamieszczonego na tej stronie oznacza akceptację niniejszej umowy i zobowiązanie do przestrzegania jej przepisów.
  2. Dodatki zamieszczone na tej stronie zostały wykonane z należytą starannością i przetestowane w sposób stwierdzający ich ogólne działanie w TRS2004. Wszystkie składniki do prawidłowego funkcjonowania dodatków znajdują się na niniejszych stronach.
  3. Autorzy zamieszczonych tu dodatków spodziewają się ich poprawnego działania w TRS2004, lecz nie mogą tego zagwarantować, w związku z różnicami w sprzęcie i oprogramowaniu autorów i końcowych użytkowników. Uzytkownikowi nie przysługują żadne prawa do odszkodowań w związku z niedziałaniem lub wadliwym działaniem, lub działaniem niezgodnym z oczekiwaniami, zamieszczonych tu dodatków.
  4. Użytkownik nie ma prawa żądać dokonywania zmian w którymkolwiek z udostępnianych dodatków, w związku lub bez związku z niespodziewanym działaniem tegoż.
  5. Dystrybucja dodatków zamieszczonych na tej stronie jest możliwa wyłącznie poprzez: tę stronę, inną stronę, którą wyraźnie wskaże autor dodatku lub w inny sposób zależny od autora dodatku. W szczególności, dystrybucja zamieszczonych tu dodatków między użytkownikami, za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest naruszeniem niniejszych postanowień umowy licencyjnej.
  6. Dodatki zamieszczone na tej stronie są wolne od opłat za posiadanie i użytkowanie. Ograniczeniem użytkowania niniejszych dodatków jest wykorzystywanie ich w publikowanej jako płatną mapie, bez wyrażonej na piśmie zgody autora użytego dodatku. Domyślne postanowienia tego punktu mają zastosowanie do wszystkich opublikowanych tu dodatków, o ile w miejscu ich publikacji nie napisano inaczej. Zabronione jest także jakiekolwiek inne czerpanie korzyści materialnych z wykorzystaniem zamieszczonych tu dodatków, np. poprzez ich odpłatne udostępnianie.
  7. Modyfikacja zamieszczonych tu dodatków jest możliwa wyłącznie na własny użytek, bez prawa do publikacji. Publikacja zmodyfikowanego dodatku możliwa jest wyłącznie za wyrażoną wprost zgodą jego twórcy, z zastrzeżeniem autora oryginalnego dodatku, do wskazania lub zakazania określonych miejsc, gdzie zmodyfikowany dodatek może lub nie może zostać opublikowany. Do zmodyfikowanych dodatków które otrzymały zgodę na publikację stosuje się punkt 6 niniejszej umowy.
  8. Warunkiem dostępu do strony, z której można pobrać pliki dodatków jest akceptacja niniejszej umowy. Umowa nie podlega wyłączeniu, jeśli użytkownik dokonał pobrania dodatku poprzez bezpośredni odnośnik do pliku dodatku.
  9. Licencja użytkownika została opublikowana w języku polskim i obowiązuje bez względu na narodowość lub obywatelstwo użytkownika korzystającego z pobierania i użytkowania zamieszczonych dodatków.
  10. W razie sporów wynikających z postanowień niniejszej umowy, obowiązującym prawem jest prawo polskie, a właściwym sądem jest sąd wskazany przez autora dodatku, wokół którego wynikł spór.
AKCEPTUJĘ WARUNKI LICENCJI NIE AKCEPTUJĘ WARUNKÓW LICENCJI

powrót do strony głównej

(c) chester 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone.